< klik door de werken >

alter ego

165 x 200 cm
acryl en interactieve computerprojectie op doek
februari 2003

Alterego is een interactieve computerprojectie op een schilderij. Het schilderij functioneert als projectiedoek waarbij de afbeelding op het doek zich op verrassende wijze mengt met de geprojecteerde (bewegende) beelden.

De toeschouwer ziet de ik-persoon in een omgeving van mogelijkheden verbeeld door een patroon van cirkels. De toeschouwer beweegt met behulp van een mouse een pointer over het beeld en triggert reacties. Achter de 64 cirkels gaan even zoveel reacties schuil. Deze reacties bestaan uit geprojecteerde beeldsequenties van verschillende lengte die de geschilderde ondergrond versterken, ermee contrasteren of er een andere inhoud aan geven. Het resultaat van geschilderde kleuren en het geprojecteerde lichtbeeld is verrassend, intens en vervreemdend.

De mogelijkheden zijn deels beeldende ritmische oplossingen, alsof ze automatisch gegenereerd zijn vanuit een dagelijkse routine. Zoals een schilderij uiteindelijk zelf zijn vorm bepaald, zo zijn ook deze beeldsequenties ontstaan als een handeling die het werk zelf aangaf gaande het proces, zonder conceptuele grondslag. De overige sequenties tonen de ik-persoon in een bepaalde gemoedstoestand: gesloten, verlegen, nadenkend, opgelicht, egocentrisch, etc. Het effect is vaak humoristisch en soms cynisch, maar altijd beeldend bewust.
Daarnaast vormt het memory aspect een extra laag in het werk. De 64 mogelijkheden bestaan uit 32 sequenties en hun spiegelbeeldige of complementaire variant.

De wijze van interactie is niet eenvormig. Een klein aantal sequenties worden gestart door de pointer over een cirkel te bewegen. De overige worden gestart door met de pointer een cirkel te kiezen en vervolgens te clicken.

De getriggerde sequentie eindigt automatisch na voltooiing (enkele seconden) of door interventie van de toeschouwer. Een aantal sequenties stoppen echter pas als de toeschouwer de vereiste tegenreactie levert. Deze complexiteit in bediening van het werk laat een bijkomend schouwspel zien en toont verrassende verschillen tussen de afzonderlijke toeschouwers/bedieners.

De kunstenaar is het kunstwerk en de toeschouwer moet de juiste actie ondernemen voor het gewenste resultaat. Daarmee vertelt het werk niet alleen iets over de maker, maar ook over de toeschouwer.