Het WHY van bomen

Tijdens mijn open atelier eind september vroeg een bezoeker:

Waarom bomen?

Voor mij logisch, voor de kijker een WHY. Laat me het uit de doeken doen: bomen zijn al járen het belangrijkste. Zonder bomen geen leven. Bomen zijn een essentiële schakel in het terugdringen van de klimaatproblematiek. Daarom bomen. En het verhaal dat ze maken door de relatie met de mens te laten zien is ook een interessant narratief gegeven. Wat mensen bomen aandoen.
Mijn werk is toegankelijk; lekker kleurgebruik, ritmisch, poëtisch. Maar de boodschap, laat mij duidelijk zijn, is er een die oproept tot bewustwording. Het gaat niet goed met de wereld, het gaat niet goed met de natuur. De mens moet met z'n fikken van de bomen afblijven. En er meer planten. 

Daarom bomen.


During my open studio at the end of September, a visitor asked:

Why trees?

Logical to me, a WHY for the viewer. Let me explain: trees have been the most important entity for years. No life without trees. Trees are an essential link in reducing the climate problem. Therefore trees. And the story they make by showing the relationship with humans is also an interesting narrative. What people do to trees.
My work is accessible; nice use of color, rhythmic, poetic. But the message, let me be clear, is one that calls for awareness. The world is not doing well, nature is not doing well. Man has to keep his hands off the trees. And plant more.

Therefore trees.

(image: zaailing / seedling - 110x110 cm - acrylic on canvas - 2019)